V Karlovarském kraji v tomto týdnu opravujeme poškozenou vozovku mikrovlnnou technologií FUTTEC. Předností metody je rychlost provedení a trvanlivost výsledku. Dokáže zacelit výtluky o rozměrech až 60 krát 80 centimetrů přibližně za 20 až 25 minut.

FUTTEC je technologie, která byla vyvinuta v České republice. Zařízení funguje na principu mikrovlnného záření, které opravený kus silnice před vyplněním rozehřeje, aby se starý a nový materiál lépe propojil. Tento způsob oprav výtluků se objede bez frézování a je možný téměř za každého počasí. Mimo jiné nedochází k vytvoření spáry, která je náchylná k dalšímu narušení.

Technologii FUTTEC zapojujeme do oprav výtluků na silnici I/21, I/64 a I/6. V místě zásahu dojde k částečnému omezení dopravy.

Print Friendly, PDF & Email