Rekonstrukci silnice I/13 mezi Ostrovem a Karlovými Vary v km 6,517 – 7,890 máme hotovou a od neděle 19.6. je úsek opět puštěn do plného provozu. Nyní zde probíhají dokončovací práce na žlabech a příkopech včetně úklidu. V následujících dnech provedeme ještě vodorovné dopravní značení s minimálním omezením provozu v místě prací.

V rámci rekonstrukce došlo k výměně obrusné a ložné vrstvy asfaltu, sanaci výtluků, sanaci trhlin a opravě obrub na okružní křižovatce. Opravený úsek se konkrétně skládá z levého jízdního pásu (směr Karlovy Vary) a všech větví mimoúrovňové křižovatky Ostrov – průmyslová zóna včetně okružní křižovatky. Zhotovitelem prací v přibližné hodnotě 28,15 mil. Kč bez DPH je společnost Eurovia CS, a.s. Rekonstrukci 1,4 km dlouhé úseku jsme tak ukončili s předstihem.

 

Print Friendly, PDF & Email