Na průtahu Krásným Údolím na silnici I/20 aktuálně pracujeme na druhé polovině vozovky v úseku dlouhém cca 500 metrů. Probíhá zde nyní pokládka a zásyp drenáží, montáž bednění pro zesílení stávající kanalizace, osazení šachet a jejich betonáž. Dále navážíme štěrky a strojně bouráme skalní masiv. Stavební práce jsou nyní v 2. etapě z celkových 4. Humanizaci průtahu ukončíme tento rok v prosinci. Na místě je nyní částečná uzavírka s kyvadlovým provozem řízeným semafory. Zhotovitelem rekonstrukce v hodnotě 37,70 mil. Kč bez DPH je sdružení firem COLAS a Silnice Topolany.

Print Friendly, PDF & Email