Na stavbě dálničního úseku u Krupé intenzivně pokračujeme. Na hlavní trase probíhají například zemní práce na násypech, realizace odvodňovacích žeber v zářezu a zhotovení drenáží. Na mostě přes Červený potok aktuálně zasypáváme základy mostu a pracujeme na podkladech pro gabionová křídla. Na mostě na silnici II/229 do Rakovníka v místě budoucí mimoúrovňové křižovatky Krupá máme základy hotové, pilíře vybetonované a chystáme se na výstavbu podpěrné skruže pod nosnou konstrukci. Na dalším třípolovém mostě přes železniční trať nyní probíhá odtěžování zeminy u pilotů. Kontinuálně se pokračuje na 805 metrů dlouhé estakádě, kde montujeme bednění a výztuž nosné konstrukce, dále betonujeme pilíře. Na mostním objektu přes polní cestu u Nesuchyně montujeme bednění a výztuže nosné konstrukce levého mostu.

Řidiči úsekem výstavby projedou obousměrně po silnici I/6, kde v místě výjezdů ze stavby je snížená rychlost na 50 km/h. Stavbu, jejímž zhotovitelem je společnost Metrostav Infrastructure a.s., plánujeme uvést do provozu v srpnu příštího roku.

Print Friendly, PDF & Email