Okamžité zajištění údržby a kontrolní jízdy na silnicích I. třídy zajišťuje “rychlá rota” karlovarské správy ŘSD ČR. Jedná se o pilotní projekt díky němuž už druhým rokem můžeme vykonávat základní údržbové práce vlastními silami, čímž dosáhneme lepší operativy a finančních úspor.

Tříčlennému týmu začíná pracovní týden dvoudenními kontrolními jízdami na předem plánované oblasti, během nichž na místě odstraňují bodové závady, jako je například spadlý směrový sloupek nebo popadané větve na vozovce. Výsledky kontrolní jízdy pak předávají inspektorovi zodpovídajícímu za danou lokalitu se záznamem prací, které je zde v nejbližších dnech nutné provést. Jedná se například o seřezávku větví pro zajištění rozhledových poměrů a dostatečné viditelnosti svislého dopravního značení, rovnání a doplnění svodidlových nástavců včetně směrových sloupků, odstranění potenciálních překážek ohrožujících silniční provoz (popadlé větve, stromy, horniny), rovnání a výměna svislého dopravního značení, odstranění překážek v odvodnění, potřebné seče atd. V rámci BESIP operativně zajištuje nahodilé situace, jako je vývrat nebo polom stromů do vozovky, voda na silnici, překážky na vozovce, označování míst po dopravních nehodách.

Rychlá rota sídlící přímo na karlovarské správě ŘSD má k dispozici plně vybavený technický vůz označený světelnou šipkou. Disponuje také vlastním přenosným dopravním značením, s nimž na vozovce označuje poruchy, možné hrozící nebezpečí či nabouraná svodidla.

Za květen a červen rychlá rota zřídila celkem 118 svodidlových nástavců, 254 směrových sloupků a k betonážím použila přes 4 tisíce kg betonu. V plánu je rošířit její činnost o zhotovení a úpravu krajnic a v neposlední řadě během zimního období o provádění oprav havarijních výtluků studenou balenou.

Během prací se naši pracovníci pohybují především na krajnici, a pokud je třeba, jeden usměrňuje dopravu. Řidiče proto prosíme, aby kolem Jiřího, Romana a Jardy projížděli se zvýšenou opatrností a brali na ně ohled, protože svoji práci vykonávají v plném provozu.

 

Práci našich kolegů si můžete také prohlédnout na videu zde:

 

 

Print Friendly, PDF & Email