U Ostrova nad Ohří na silnici I/13 probíhají práce na osazení poloportálů s proměnným dopravním značením v obou směrech, které budou řidiče informovat o aktuálním stavu a sjízdnosti silnice I/25 směrem na Boží Dar.

Aktuálně pracujeme na patce poblíž Ostrova, která je vybetonovaná, nyní probíhá ošetřování vybetonované konstrukce, demontáž bednění a dále provádíme zemní práce pro elektropřípojku. Druhá patka se nachází na poddolovaném území, proto bylo nutné provést její založení na mikropilotách. V současné době jsou mikropiloty a podkladní beton hotový a nyní vážeme výztuže.

V jízdním pásu silnice I/13 ve směru na Chomutov je v místě prací provoz sveden do levého jízdního pruhu a ve směru na Karlovy Vary je pravý jízdní pruh zúžen. Do konce října plánujeme mít poloportál za 17 mil. Kč nainstalovaný a na zimu pro řidiče plně připravený. Zhotovitelem je společnost ELTODO, a.s. a HERKUL a.s.

 

Print Friendly, PDF & Email