V přípravné fázi jsou hned tři nové úseky dálnice D6. Jedná se o přeložku stávající silnice I/6 mimo zastavěnou část obce Hořesedly o délce 9,2 km, dále obchvat v Hořovičkách v délce 5,2 km a v Krupé plánujeme 6,5km přeložku.

U Hořesedel a Hořoviček v současné době probíhá zpracování tendrových dokumentací k výběrovému řízení na zhotovitele staveb. Běží také inženýrink ke stavebnímu povolení a zbývající výkupy dotčených pozemků. Do konce letošního roku podáme žádosti o stavební povolení a chceme zahájit výběrová řízení na obě stavby. V polovině roku 2022 pak předpokládáme, že začneme stavět.

Ke stavbě „D6 Krupá, přeložka“ máme vydána všechna stavební povolení a dokončeny jsou i výkupy dotčených pozemků. Výběrové řízení stále probíhá a ihned po jeho ukončení zahájíme stavbu, což by mohlo být v prvním čtvrtletí příštího roku.

Vybudování dálnice D6 výrazně přispěje jak ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, tak i ke zkrácení přepravní doby a lepšího spojení mezi Českou republikou a Německem.

 

 

Print Friendly, PDF & Email