Uzavírka silnice I/43 v obci Rozhraní

Uzavírka silnice I/43 v obci Rozhraní

Tento týden zahájíme na silnici I/43 opravu propustků v obci Brněnec (část Chrastová Lhota) a Rozhraní na Svitavsku. V termínu od čtvrtku 1. 4. do neděle 4. 4. bude silnice I/43 v obci Rozhraní úplně uzavřena. Objízdné trasy jsou navrženy zvlášť pro vozidla nad 7,5 t...
Dostavba MÚK Palackého v Pardubicích

Dostavba MÚK Palackého v Pardubicích

Po zimní přestávce jsme znovu zahájily práce na dostavbě mimoúrovňové křižovatky Palackého v Pardubicích na silnici I/37. Do května zde plánujeme dokončit spojovací větev okružní křižovatky, výstavbu nové větve propojující směr z Chrudimi do Centra a provedeme také...
Generální oprava tunelu Hřebeč

Generální oprava tunelu Hřebeč

Ředitelství silnic a dálnic letos provede generální opravu stavebně technologické části tunelu Hřebeč na silnici I/35. V rámci výběrového řízení na zhotovitele aktuálně probíhá hodnocení nejvýhodnější nabídky, přičemž stavební práce bychom zde chtěli zahájit co...
S výtluky na silnici I/35 bojuje Silkot

S výtluky na silnici I/35 bojuje Silkot

S využitím technologie Silkot pokračují opravy problémových výtluků na sil. I/35 v úseku mezi Hrušovou a Mor. Třebovou. Základem zmíněné metody Silkot je šetrné nahřátí vozovky sklopným čelem, vyplnění výtluků horkým asfaltem a následné zhutnění povrchu vibračním...
FUTTEC – unikátní technologie oprav výtluků

FUTTEC – unikátní technologie oprav výtluků

V těchto dnech zapojuje ŘSD do oprav poškozených vozovek v Pardubickém kraji mimo jiné také unikátní mikrovlnnou technologii FUTTEC. V porovnání se studenou asfaltovou směsí, která se k havarijním opravám výtluků využívá v zimě nejčastěji, má konečný výsledek FUTTECu...
Zimní opravy vozovek v Pardubickém kraji

Zimní opravy vozovek v Pardubickém kraji

Silný mráz z předchozích dnů se na našich silnicích podepisuje častějším výskytem výtluků, které se tvoří především na nejvíce vytížených a chemicky ošetřovaných komunikacích. V současnosti tyto poruchy řešíme nejčastěji pomocí studené balené asfaltové směsi. Tyto...