Rekonstrukce silnice I/34 v úseku Polička – Široký důl na Svitavsku, která byla zahájena na začátku května, pokračuje za maximálního nasazení techniky. Více než 3 km dlouhý úsek rekonstruuje Skanska za celkem 120 dní.

Na rekonstrukci se pracuje 6 dnů v týdnu, harmonogram stavbaři dodržují na den přesně. O víkendu jsme dokončili pokládku finální asfaltové vrstvy ve druhé a čtvrté etapě směrem do města. Na ni jsme převedli provoz a nyní intenzivně frézujeme staré asfaltové vrstvy v protějším směru,“ říká hlavní stavbyvedoucí Skanska Luboš Jiskra.

V dalších etapách při pracích v extravilánu bude použita i takzvaná recyklace za studena na místě, což je technologie, která částečně využije stávající materiál s doplněním hydraulického pojiva a významně ušetří dopravní zátěž stavby na okolí. Stavba využívá i velmi blízké obalovny asfaltových směsí, práce tak mohou postupovat rychle dopředu. Díky velmi dobré spolupráci zhotovitele, investora a města se podařilo zorganizovat lepší rozdělení stavby na etapy i objízdné trasy. Kromě samotné opravy
vozovky formou obnovy asfaltového krytu budou vyměněny degradované obrubníky a opraví se odvodnění celého úseku a vodorovné dopravní značení.  
Po celou dobu stavby je navíc zachován výjezd vozidel IZS z jejich základen u této komunikace.

Dokončení stavby je plánováno na konec srpna. 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email