Ten, kdo v posledních dnech projíždí okolím Vysokého Mýta, nemohl si nevšimnout, že dochází ke kácení dřevin. O co jde?

Na budoucích úsecích dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov a Džbánov – Litomyšl bylo v polovině února zahájeno kácení zeleně a dřevin mimo lesního porostu v trvalých záborech pro záchranný archeologický výzkum.

Kácení je plánováno do konce března 2023. Po jeho dokončení budou následovat zemní práce v podobě skrývek ornice pro záchranný archeologický výzkum. Ten je plánu do konce listopadu.

Práce probíhají v ochranném pásmu vodního zdroje Pekla za dohledu hydrogeologa.

O dalším postupu prací na budoucích úsecích dálnice vás budeme průběžně informovat.

Podrobnosti ke stavbám naleznete v mapové aplikaci ŘSD:

D35 Vysoké Mýto – Džbánov – Mapová aplikace – ŘSD ČR (rsd.cz)

D35 Džbánov–Litomyšl – Mapová aplikace – ŘSD ČR (rsd.cz)

Print Friendly, PDF & Email