Dnes 16.4. jsme předali staveniště stavby “I/14 Paseky – Libchavy, obnova asfaltového krytu + rekonstrukce chodníku podél silnice I/14”.

Práce budou zahájeny v pondělí 22. dubna. Na téměř 5 km dlouhém úseku opravíme povrch komunikace včetně jejího příslušenství. Zároveň dojde k rekonstrukci chodníkových částí podél silnice I/14, jejíž investorem je obec Libchavy. Kompletní dokončení stavby je plánováno na závěr června 2024.

Důvodem opravy je poruchovost vozovkového souvrství v celém úseku vlivem degradace konstrukce vozovky.

Stavební práce budou probíhat pouze za částečného dopravního omezení. Provoz bude veden po volné polovině vozovky kyvadlově, řízen pracovníky stavby a světelnou signalizací.

Opravu bude realizovat firma STRABAG a.s. za smluvní cenu 69,55 mil. Kč bez DPH.

Další informace ke stavbě najdete v naší mapové aplikaci: Opravy – Mapa oprav – ŘSD s. p. (rsd.cz)

O průběhu vás budeme informovat.

 

Print Friendly, PDF & Email