V Pardubickém kraji začínáme tento týden opravu na silnici I/35 mezi Linharticemi a Borušovem – obnovu živičného krytu. Celková délka opravovaného úseku je 3,52 km. Začátek stavby navazuje na dokončenou opravu komunikace v Moravské Třebové, konec úseku je před odbočkou na Borušov.

Důvodem oprav, které začaly na kraji tohoto týdne byly zjištěné příčné reflexní a podélné trhliny, dále běžné poruchy, síťové rozpady, výtluky a ztráta asfaltového tmele. Cílem stavby je odstranění příčin poruch a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v daném úseku silnice I/35.

Součástí stavby je nezbytná úprava rozjezdů a vedlejších ploch přiléhajících k silnici I/35, oprava odvodňovacích zařízení (příkopy, propusty, zatrubnění) a jejich vyčištění. Odstraněna bude náletová vegetace, která ohrožuje stabilitu trubních propustů a větve stromů, které zasahují do průjezdného profilu komunikace. Zároveň dojde k obnově dopravního značení.

Doprava během oprav bude vedena po jedné polovině vozovky a řízena bude kyvadlově, potrvá do konce října. Firma Strabag opravu realizuje za 56,241 mil. Kč bez DPH.

O průběhu stavby budeme průběžně informovat.

Print Friendly, PDF & Email