Dnes jsme převzali dokončenou stavbu “I/35 Linhartice, sanace skalního zářezu”.

Skalní zářez se nachází v Pardubickém kraji, v okrese Svitavy, u obce Linhartice v bezprostřední blízkosti silnice I/35, v úseku Moravská Třebová – Mohelnice.

Hlavním důvodem a účelem stavby bylo zamezit možnému skalnímu řícení a dalšímu rozvoji svahových deformací a odstranění nevyhovujícího stavebně – technického stavu.

Postup oprav byl následující:

provizorní zajištění staveniště a jeho odstranění

vytýčení  inženýrských sítí a prvků stavby

demontáž stávajícího ocelového svodidla

monolitické betonové svodidlo výšky min. 1 m

palisáda s dřevěnou výplní výšky do 2,5 m

obnova stávajícího odvodnění

odstranění vzrostlého náletu

očištění skalního svahu

odtěžení nestabilních bloků

lokální kotvení skalních bloků

obnova akumulačního prostoru

zajištění skalního svahu ocelovou sítí 80×100 mm

Práce, které realizovala firma Swietelsky stavební, s.r.o., probíhaly od 1.3. do 30.7. v obou směrech. Nyní je již doprava v tomto úseku komunikace I/35 bez omezení.

 

Print Friendly, PDF & Email