Minulý týden jsme dokončili opravu ” I/35 Moravská Třebová, obnova živičného krytu”.

Práce na úseku, který byl opravován od kruhového objezdu u Lidlu v délce 1,678 km směr na Olomouc, byly zahájeny koncem března a dokončeny byly v polovině července.

V průběhu rekonstrukce došlo k opravě horních konstrukčních vrstev vozovky, tzn. obrusné a ložní vrstvy. V menším rozsahu byly provedeny sanace. Součástí prací byla nezbytná úprava rozjezdů a vedlejších ploch přiléhajících ke komunikaci I/35, sanace vtokové jímky a zárubní zdi. Dále jsme opravili odvodňovací zařízení, svislé a vodorovné dopravní značení a proběhla výměna svodidel.

Opravu za 16,59 mil. Kč bez DPH realizovala firma M-Silnice.

 

Print Friendly, PDF & Email