V rámci stavby „I/36 Pardubice, most 36-009“ bude provedena v několika etapách uzavírka mostu. Zároveň v rámci provádění stavebních prací dojde postupně k sejmutí mostního provizoria a převedení dopravy na nově zbudovaný most ev. č. 36-009.

Uzavírka bude provedena v následujících etapách a objízdných trasách:

1. Etapa – od 11. 9. 2023 – 24. 9. 2023. V rámci této etapy uzavírky bude uzavřena nájezdová větev ze směru Hradec Králové – Pardubice, Centrum a sjezdová větev nadjezdu ve směru Pardubice, Semtín a Centrum – Chrudim. Trasa Hradec Králové – Pardubice, Semtín zůstává beze změny.

 

 

 

 

 

     a. Objízdná trasa směr Hradec Králové – Pardubice, Centrum bude vedena pod silnici I. třídy č. 37 na silniční nadjezd v MO Pardubice II a VII, odtud zpět na nadjezd u Globusu ve směru Pardubice, Centrum.

 

 

 

 

 

 

     b. Objízdná trasa směr Pardubice, Semtín – Chrudim bude vedena po silnici I. třídy č. 37 na sjezd z této silnice v Obci Stéblová, odkud se doprava vrátí zpět ve směru Chrudim na silnici I. třídy č. 37.

 

 

 

 

 

2. Etapa – od 25. 9. 2023 – 12. 11. 2023. Výstavba přípojného pruhu. Rozšíření silnice. Tato etapa proběhne za provozu.

3. Etapa – od 7. 10. 2023 – 8. 10. 2023. V rámci této etapy bude uzavřena nájezdová větev ze silnice I. třídy č. 37 od Hradce Králové. Doprava bude z uzavřeného úseku vedena na větev Hradec Králové – Pardubice, Centrum, kde bude za použití dopravního značení umožněno odbočení ve směru Pardubice, Semtín.

4. Etapa – od 13. 11. 2023 – 22. 11. 2023. V rámci této etapy dojde k úplné uzavírce provozu na mostě ev. č. 36-009 s výjimkou městské hromadné dopravy a veřejné linkové autobusové dopravy, která bude po mostě převedena kyvadlově. Důvodem je napojení nového mostu na stávající komunikaci a výstavba a obnova asfaltového krytu mostu.

     a. Objízdná trasa bude pro veškerou dopravní obsluhu ve směru Pardubice, Semtín vedena ve směru Stéblová po silnici I. třídy č. 37, dále na Staré Ždánice a odtud po silnici II. třídy č. 333 do Lázní Bohdaneč a Pardubice, Semtín. Dopravní značení, které bude v rozporu s navrženou objízdnou trasou bude zneplatněno. Objízdná trasa je řešena jako obousměrná.

5. Etapa – 23. 11. 2023 – 30. 11. 2023. V rámci této etapy dojde k úplné uzavírce provozu na mostě ev. č. 36-009 s výjimkou městské hromadné dopravy a veřejné linkové autobusové dopravy, která bude po mostě převedena Kyvadlově. Důvodem je napojení nového mostu na stávající komunikaci a výstavba a obnova asfaltového krytu mostu.

     a. Objízdná trasa bude pro veškerou dopravní obsluhu ve směru Pardubice, Semtín vedena ve směru Stéblová po silnici I. třídy č. 37, dále na Staré Ždánice a odtud po silnici II. třídy č. 333 do Lázní Bohdaneč a Pardubice, Semtín. Dopravní značení, které bude v rozporu s navrženou objízdnou trasou bude zneplatněno. Objízdná trasa je řešena jako obousměrná.

Pro pěší a cyklisty vedoucí kolo je značena obchůzná trasa. Ta vede pře Doubravice do podchodu pod ČD dráhou a po nadchodu přes I/37 do Ohrazenic, a dále zpět na stezku přes Trnovou. Vše je na místě značeno. Jinou, alternativní variantu tato stavba nepřipouští, kromě použití MHD. Toto omezení bude trvat až do konce stavby, tedy di konce listopadu. 

 

 

Print Friendly, PDF & Email