V těchto dnech zapojuje ŘSD do oprav poškozených vozovek v Pardubickém kraji mimo jiné také unikátní mikrovlnnou technologii FUTTEC. V porovnání se studenou asfaltovou směsí, která se k havarijním opravám výtluků využívá v zimě nejčastěji, má konečný výsledek FUTTECu delší životnost a trvanlivost. Výhodou zmíněné technologie je také její celoroční využití.

FUTTEC je unikátní technologie, která byla vyvinutá v České republice. Umožňuje zajistit hloubkový ohřev asfaltové vrstvy opravovaného místa na technologickou teplotu bez degradace asfaltové směsi, což umožňuje docílit vysoké pevnosti a životnosti silnic. Oproti jiným asfaltovým emulzím dokáže FUTTEC efektivně spojit původní povrch s nově přidaným materiálem. A to díky rozehřátí původního povrchu na požadovanou teplotu, přidáním teplé asfaltové směsi a jejich následnou homogenizací. Mikrovlnné záření přitom pobíhá celou obrusnou vrstvou asfaltového povrchu a materiál je tak rozehříván v celém průřezu.

Jednou z hlavních výhod zmíněné technologie je její celoroční využití. Tato metoda je totiž vhodná i pro opravy vlhkých či zmrzlých míst, protože díky účinku mikrovlnného záření dojde k úplnému vysušení opravovaného místa. Díky tomu, že se asfaltová směs ohřívá na místě opravy, není systém závislý na provozu obaloven asfaltu. Ne každý výtluk je však vhodné pomocí FUTTECU opravit. Rychlá oprava výtluků je možná až po rozměry 50×70 cm, kde nejsou významně porušeny podkladní vrstvy.

Postup oprav výtluků s využitím FUTTECu vypadá následovně:

  1. Identifikace výtluku
  2. Očištění všech uvolněných částí původního povrchu a nečistot
  3. Penetrace
  4. Ohřev (délka ohřevu závisí na výchozí teplotě povrchu a jeho vlhkosti)
  5. Přidání asfaltové směsi předehřáté na teplotu 120–140°C
  6. Hutnění (zarovnání s okolním povrchem)

Technické parametry

Pracovní teplota (venkovní)

-10°C až 40°C

Max. užitná pracovní plocha (výtluk)

70 x 50 cm

Mikrovlnný výkon

7,2 kW

Doba ohřevu (výtluk 50 x 30 cm)

35 min.

Cílová povrchová teplota opravovaného místa

110–140 °C

 

V těchto dnech zapojujeme technologii FUTTEC do oprav výtluků na silnici I/35, a to v úseku od čerpací stanice Benzina GAJER až po křižovatku silnic I/35 a I/43 (Opatov).

Print Friendly, PDF & Email