Na stavbě I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov se na hlavní trase aktuálně dokončují pokládky asfaltových vrstev, probíhají práce na zemních krajnicích, provádějí se vegetační úpravy, osazují se ocelová svodidla a již je zahájena realizace vodorovného i svislého dopravního značení. Dále se dokončují terénní úpravy a opevnění svahů pod mostními objekty.

Okružní křižovatka v Lačnově bude částečně zprovozněna na konci října. Tímto budou zahájeny práce na odstraňování provizorních komunikací a na napojení obchvatu na okružní křižovatku. Úplné zprovoznění okružní křižovatky předpokládáme ve 2. pol. listopadu.

Předčasné užívání hlavní trasy obchvatu I/43 a souvisejících objektů se předpokládá v polovině prosince.

Další informace ke stavbě najdete na: I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov – Mapová aplikace – ŘSD ČR (rsd.cz)

Print Friendly, PDF & Email