1. srpna proběhla na silnici I/36 na mostě v Doubravicích betonáž mostovky nosné konstrukce. Následovat nyní bude aplikace celoplošné izolace mostu a koncem září jsou plánovány poslední dva termíny výluky na železniční trati Pardubice – Hradec Králové. Během výluk bude probíhat snesení provizorní podpůrné konstrukce nového mostu, demontáž mostního provizoria a betonáž mostních říms včetně nových zábran proti dotyku nad elektrifikovanou tratí.

Podle předpokladu by měl most v Doubravicích přejít do zkušebního provozu na konci listopadu. Během prosince pak budou na mostě probíhat dokončovací práce.

Print Friendly, PDF & Email