Stavba  “I/36 Pardubice, oprava mostu v Doubravicích” pokračuje podle harmonogramu výstavby.

V těchto dnech vrcholí práce na vystrojení mostního provizoria nad železniční tratí Pardubice – Hradec Králové.

“Máme dokončenou pokládku asfaltového souvrství vozovky a probíhají intenzivní práce na přeložce trolejbusového trakčního vedení a veřejného osvětlení,” uvedl mostní technik Správy Pardubice ŘSD Bc. Radek Soukup.

Příští týden je v plánu zatěžovací zkouška provizoria a pantografické zkoušky trolejí MHD.

Následně bude v pondělí 20.3. ve 4:00 ráno provoz převeden na mostní provizorium, které bude platit pro veškerou dopravu v obou jízdních směrech.

Poté již začnou demoliční práce na mostu ev.č.36-009, o jejichž průběhu Vás budeme informovat.

Další informace najdete v naší mapové aplikaci: Opravy – Mapa oprav – ŘSD ČR (rsd.cz)

Print Friendly, PDF & Email