Severovýchodní obchvat Pardubic není jen ekvivalentem pro největší zavěšený lanový most v ČR. Stavební práce pokračují v celé délce stavby. Co aktuálně na stavbě probíhá a jaká dopravní omezení mohou řidiči letos očekávat?

Každodenní pohyb na stavbě I/36 Trnová-Fáblovka-Dubina registruje každý Pardubák. Např. během loňského roku bylo navezeno a zabudováno cca 100 000 tun násypového materiálu a dalších 100 000 tun lomového kamene, sejmuta ornice v celém rozsahu, realizována přeložka horkovodu, 2,5 km objektů kanalizace včetně osazení dvou dočasných usazovacích nádrží, přeložky ČEZ a CETIN.

Jaké stavební práce tedy probíhají nyní a co stavbu čeká v průběhu letošního roku?

Aktuálně pracujeme zejména na kanalizaci a osazení DUN (dočasná usazovací nádrž). Jakmile počasí dovolí, budou zahájeny práce na přeložkách sítí, realizaci sanačních vrstev z lomového kamene a násypových vrstev.

Zároveň je v realizaci 8 malých mostních objektů včetně podchodu pod nově budovanou komunikací v prostoru ulice Poděbradské. Do poloviny roku předpokládáme, že bude dokončen výsuv lanového mostu.

V letošním roce nás dále čeká realizace protihlukových stěn o celkové délce cca 900 m, dokončení podchodu, 8 malých mostů na trase a ostatních obslužných komunikacích, přeložky horkovodů, přeložky vodovodů a kanalizací, realizace trakce.

Dopravní omezení spojená se stavbou SV obchvatu v roce 2024

Kruhový objezd „U Kalvodů“:  3. března  – 31. května 2024: budou úplně uzavřeny ulice Bohdanečská a Trnovská (provoz v ulici Poděbradská ve směru z a do centra bude zachován v plném rozsahu)

                                                     1.června – 31. srpna 2024: celková uzávěra ulice Poděbradská (od kruhové křižovatky u Globusu po kruhovou křižovatku u BauMaxu), zůstává pouze průchod pro pěší

                                                     Od 1.9.2024: zprovoznění celé oblasti „trianglu“ (od kruhové křižovatky u Globusu po kruhovou křižovatku u BauMaxu)

Ulice Hradecká (směrem na Staré Hradiště) –  zúžení potrvá do dubna 2024, poté bude doprava převedena na nově realizovanou polovinu. Do podzimu 2024 bude zprovozněna komunikace v Hradecké ulici. Režim 1+1 zůstane zachován, městská doprava nebude omezena

 

Další informace ke stavbě najdete v mapové aplikaci na našich webových stránkách: I/36 Pardubice, Trnová–Fáblovka–Dubina – Mapová aplikace – ŘSD s. p. (rsd.cz)  

Print Friendly, PDF & Email