Na dálničním úseku D35 Janov – Opatovec pokračují práce na pilotovém založení estakády.

Jedná se o nejdelší mostní objekt dálničního úseku D35 Janov – Opatovec s délkou mostu 438,65 m (LM), respektive 434,15 m (PM).

Estakáda ve své délce bude překračovat ve výšce mostu 10,47 m stávající komunikaci I/35 a ve výšce 13,83 m Mikulečský potok. Mostovku bude tvořit komorový průřez o osmi polích z předpjatého monolitického betonu. Nosná konstrukce bude uložena pomocí kalotových ložisek a most bude založen na 144 ks hlubinných pilot o objemu bezmála 3 200 m3.

Výstavba mostu byla zahájena v září letošního roku realizací konsolidačních násypů v místě budoucích opěr a v současné době pokračuje realizací hlubinného založení – pilot, mostních pilířů. Samotná realizace mostovky, která je naplánována na příští rok, bude prováděna výsunem nosné konstrukce.

Délka mostu:                     438,65 m (LM) a 434,15 m (PM)

Počet mostních polí:       8

Celková šířka mostu:      14,75 m každá mostovka (LM i PM)

Výška mostu:                  10,47 m 4 křížení s novou polní cestou (SO 158)

13,83 křížení s Mikulečským potokem

Počet opěr:                      2 pro každý most (LM i PM)

Počet pilířů:                     7 dvojic pro LM i PM dohromady

 

Print Friendly, PDF & Email