4. září byla zahájena první etapa stavby “I/35 Gajer-Hřebeč” a to ve 4 km dlouhém úseku mezi koclířovskou křižovatkou a tunelem Hřebeč. Dnešním dnem stavební práce končí.

Během dvouměsíčních prací proběhla oprava vozovkového souvrství včetně provedení sanací podkladních vrstev, obnovy nezpevněných krajnic, výměny svodidel, čištění příkopů, čištění a drobných oprav propustků; vyměněno a obnoveno bylo vodorovné a svislé dopravní značení.

Druhá etapa stavby je v plánu na jaře příštího roku. Na cca 3km dlouhém úseku dojde k opravě vozovky a zároveň bude provedena dočasná přestavba stávající průsečné křižovatky silnic I/34 a I/35 na okružní křižovatku, která bude realizována ze stavebnicového sytému typu ,,LEGO“.

Print Friendly, PDF & Email