Ve stavební sezóně 2020 se v Pardubickém kraji pracovalo celkem na 24 opravách mostů a silnic I. tříd. Novou vozovku v loňském roce obdrželo 20 km našich silnic!

V roce 2020 Ředitelství silnic a dálnic v Pardubickém kraji investovalo nejen do tradičních oprav povrchu vozovek, ale také do oprav 4 mostů, 2 propustků, 2 protihlukových stěn či 1 opěrné zdi. Pracovalo se také na úpravách 2 kruhových objezdů. Důležitou akcí byla rovněž realizace přestavby tradiční křižovatky na silnici I/17 u Nového Dvora na křižovatku okružní. Toto místo bylo dlouhodobě úsekem častých dopravních nehod, kterým má od října nový kruhový objezd předcházet. Přehled oprav realizovaných v roce 2020 je uveden níže.

Opravy vozovek, opěrných zdí a protihlukových stěn, úpravy křižovatek

 • I/17 Chrudim, úprava OK u nemocnice a u Kauflandu
 • I/34 Vendolí – Svitavy, opatření ke zvýšení BESIP
 • I/34 Borová u Poličky, velkoplošné výspravy
 • I/35 Holice – obchvat, oprava PHS
 • I/35 Vysoké Mýto – Hrušová, OŽK
 • I/35 Moravská Třebová – okružní křižovatka, oprava středového prstence a krytu vozovky
 • I/35 Litomyšl, oprava havarijního stavu silnice u tiskárny HRG
 • I/35 MÚK Hřebeč, velkoplošné výspravy
 • I/35, I/43 Lačnov křižovatka, zpevnění svahu a osazení svodidla
 • I/35 Hřebeč objížďka III/36826 , OŽK
 • I/36 Pardubice, křižovatka U Marka, sanace vozovky v pravém jízdním pruhu ve směru na Sezemice
 • I/36 Sezemice – Časy, oprava poruch vozovky
 • I/37 MÚK Opatovice – Ohrazenice, oprava PHS
 • I/43 Březová n. S. – JM kraje, OŽK
 • I/43 Brněnec, sanace vozovky
 • I/43 Lačnov – opěrná zeď
 • I/17 Nový Dvůr, přestavba křižovatky na OK
 • I/37 MÚK Opatovice n. L., sjezd do oka MÚK pro vozidla údržby

Oprava mostů a propustků

 • I/35 Cerekvice n. L., most 35-094
 • I/35 Vysoké Mýto, most 35-089B
 • I/43 Opatov, most 43-059
 • I/36 Pardubice – Semtín, most 36-008
 • I/36 Pardubice – Semtín, rekonstrukce propustku 36-p-021
 • I/17 Podhořany u Ronova, hranice kraje, propustek 17-p-001

Některé z oprav dokončených v roce 2020 byly zahájeny již ve stavební sezóně 2019. Mezi tyto větší akce patří například provedení opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na silnici I/43 v úseku Vendolí – Svitavy, která byla dokončena v říjnu 2020. Naopak některé z loni zahájených akcí budou dokončeny až v roce letošním. Jedná se například o opravu vozovky více než šestikilometrového úseku silnice I/43 od Březové n. Svitavou směrem k hranici Jihomoravského kraje nebo opravu mostu na silnici I/36 Pardubice – Semtín. Zde jsme v loňském roce zatím prováděli přípravné práce a logisticky náročné přeložky inženýrských sítí, samotnou rekonstrukci mostu poté plánujeme zahájit v dubnu.

V roce 2020 se do oprav silnic I. tříd v Pardubickém kraji celkem investovalo 190,49 mil Kč bez DPH. Na zajištění údržby našich komunikací poté směřovala částka ve výši 170,58 mil. Kč bez DPH. Mezi údržbové akce patří nejen tradiční zimní a běžná údržba k zajištění sjízdnosti silnic, ale mimo jiné také opravy mostních závěrů, opravy záchytných systémů po dopravních nehodách, kosení trávy podél komunikací, úklid odpadků, obnova výsadeb zeleně, péče o dopravní značení a mnoho dalších nezbytných činností. V rámci údržby komunikací také v průběhu roku operativně provádíme menší opravy lokálních poškození vozovek. V případě takového zásahu bývá situace většinou vyřešena vyfrézováním porušeného místa a pokládkou nového asfaltového povrchu. Omezení provozu je v případě těchto menších oprav minimální. Na tyto akce ŘSD v Pardubickém kraji letos vynaložilo 41,79 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email