Dne 26.7.2021 jsme zahájili nutnou rekonstrukci mostu ev. č. 43-087 přes Lipkovský potok v Dolní Lipce. Stavba se nachází 300 m před státní hranicí s Polskem. Jedná se o kompletní demolici a vybudování nového mostu v místě stávajícího. Oprava je rozdělena na 3 etapy. V místě průjezdu počítejte se zdržením.

  1. Etapa – stavba provizorní komunikace: veškerá doprava v prostoru stavby bude vedena po stávajícím mostu volnou polovinou vozovky a řízena kyvadlově pomocí mobilní semaforové soupravy. Délka uzavřeného úseku cca 120 m.
  2. Etapa – demolice stávajícího mostu, stavba nového mostu: veškerá doprava v prostoru stavby bude převedena na provizorní objízdnou trasu. Provoz bude veden volnou polovinou vozovky a řízen kyvadlově pomocí mobilní semaforové soupravy. Délka uzavřeného úseku bude cca 120 m, šířka provizorní komunikace 7,00 m a šířky jízdních pruhů budou 2 x 3,5 m.
  3. Etapa – demontáž provizorní komunikace: veškerá doprava v prostoru stavby bude vedena po novém mostě volnou polovinou vozovky a řízena kyvadlově pomocí mobilní semaforové soupravy. Délka uzavřeného úseku bude cca 120 m.

 

Výstavba nového mostu bude stát 6,6 mil. Kč bez DPH a plánujeme ji dokončit do 24. 10. letošního roku.

 

Print Friendly, PDF & Email