Včera, v pondělí 4. září, jsme zahájili opravu povrchu vozovky na silnici I/35 v úseku mezi tunelem Hřebeč a okružní křižovatkou Koclířov. 

V průběhu rekonstrukce opravíme vozovkového souvrství včetně provedení sanací podkladních vrstev, obnovíme nezpevněné krajnice, budou vyměněna svodidla, proběhne čištění příkopů, čištění a drobné opravy propustků a obnovíme také vodorovné a svislé dopravní značení. Součástí prací je i oprava tří mostů – vozovkové vrstvy a mostní závěry.

Stavba je rozdělena na 2 etapy:

Během etapy, která bude probíhat od 4.9. – 31.10.2023 zrekonstruujeme 4 km dlouhý úsek silnice I/35 mezi tunelem Hřebeč a OK Koclířov.

Druhá etapa bude zahájena na jaře po Velikonocích a je plánována do konce května 2024. Během této fáze proběhne přestavba stávající průsečné křižovatky I/35 a I/34 na okružní křižovatku, která bude provedena ze stavebnicového sytému typu ,, LEGO“ + zbývající 3 km vozovky

Zhotovitelem je sdružení firem EUROVIA CS, M-Silnice a MADOS, které realizuje stavbu za smluvní cenu 133,79 mil. Kč bez DPH.

Dopravní omezení:

 4.9. – 15.10. : směr od Svitav zůstane průjezdný stavbou jedním jízdním pruhem,  ve směru od Moravské Třebové po objížďce přes obec Koclířov

16.10. – 31.10. : z důvodu opravy vozovky PŘED tunelem, bude od úseku před tunelem včetně tunelu samotného veden kyvadlový provoz

Další informace ke stavbě naleznete v naší mapové aplikaci: Opravy – Mapa oprav – ŘSD ČR (rsd.cz)

O průběhu akce budeme informovat na našem Twitteru.

Print Friendly, PDF & Email