V Pardubickém kraji dokončujeme tento týden opravu propustku na silnici I/43 za Opatovem. Během stavby, která začala v březnu, byla kompletně odstraněna konstrukce původního trubního propustku a ta byla nahrazena novou konstrukcí, rovněž je nově osazen rámový propust 2000x1500x1000mm. Celková délka propustku je 13,0 m a trouba je tvořena z 13 ks dílců.

Součástí akce je pročištění příkopů podél komunikace I/43, dále oprava propustku pod sjezdem ze silnice III/35846 vedoucí na Semanín a oprava a sanace konstrukce rozjezdu křižovatky s toutéž komunikací.

Celá stavba probíhala za kyvadlového provozu, od 1.6.2022 již bude provoz v celém profilu šířkového uspořádání silnice I/43 obnoven.

Print Friendly, PDF & Email