Od zítřka nás čeká rekonstrukce silnice I/17 v úseku Ostrov – Zámrsk o celkové délce 7,124 km.
Po dokončení dálničního úseku D35 Časy – Ostrov v prosinci tohoto roku se silnice I/17 stane hlavní spojnicí mezi dálnicí D35 a jejím napojením na silnici I/35 ve směru Moravská Třebová a dále na Olomouc. Proto chceme s předstihem silnici I/17 na zvýšený provoz připravit.

Během oprav dojde k obnově živičného krytu vozovky, včetně čištění příkopů, čištění a drobných oprav propustků.

Oprava je rozdělena tři úseky:

  1. I/17 Stradouň – Zámrsk, obnova živičného krytu (cca 2,9 km), která začne zítra, 2. 2. Předpokládaná celková cena realizace této části je 36,81 mil. Kč bez DPH, zhotovitelem je METROSTAV
  2. I/17 Stradouň – úpravy komunikace (cca 2,8 km), cenu a zhotovitele zatím soutěžíme
  3. I/17 Ostrov, opatření pro zvýšení BESIP (1,4 km), stavba byla zahájena 31.3., zhotovitelem je firma SWIETELSKY, předpokládaná celková cena realizace této části je 19,10 mil. Kč bez DPH

 

O průběhu stavby Vás budeme průběžně informovat.

Print Friendly, PDF & Email