V průběhu realizace II. etapy opravy vozovky silnice I/35 v úseku Gajer – Lačnov bylo rozhodnuto o nutnosti provést větší rozsah sanací v místě křižovatky silnice I/35 se silnicemi I/43 a III/03532 (směr Opatovec), než bylo původně v plánu. Z tohoto důvodu dochází v místě křižovatky k prodloužení přechodné úpravy provozu do 9. 7. 2021.

Od 18. 5. 2021 bude přes křižovatku Opatovec – Lačnov umožněn průjezd autobusů a zemědělské techniky. K otevření průjezdu přes křižovatku pro veškerou dopravu dojde 10. 7. 2021.

V prostoru křižovatky bude v době uzavírky instalován nový kruhový objezd z tzv. LEGO panelů. Dojde tak ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy při průjezdu křižovatkou. Nový objezd na místě vyroste po dokončení pokládky nového asfaltového povrchu, pravděpodobně začátkem července.

Během víkendu 26. – 27. 6. bude na silnici I/35 zachován pouze jednosměrný provoz. V tomto termínu proběhne pokládka speciální obrusné vrstvy určené pro vysoce zatížené vozovky. Objízdná trasa bude vedena přes Svitavy. Mimo tyto termíny bude zachován obousměrný provoz v režimu 1+1.

Všem řidičům i obyvatelům dotčených obce se omlouváme za způsobené komplikace.

Print Friendly, PDF & Email