Mezi Moravskou Třebovou a Svitavami na silnici I/35 byla 1.3. zahájena oprava silničního tunelu Hřebeč. Během oprav, jejichž celková cena činí téměř 107,5 mil. Kč bez DPH, dojde k výměně technologické části tunelu a k sanaci stavební části tunelu. Uvedení do provozu se předpokládá 34 týdnů po zahájení, tzn. koncem října. Termín na dokončení prací je celkem 39 týdnů, tj. začátkem prosince. Délka oprav byla jedním z nejdůležitějších kritérií soutěže neb naším nejvyšším zájmem bylo zkrácení doby výluky dopravy a komplikací pro řidiče.

Tunel je po celou dobu prací úplně uzavřen. Obousměrná objížďka vede po silnici III/36826, v katastru obce Koclířov, část obce Hřebeč pro všechna vozidla včetně autobusů.

Během tohoto týdne již pracujeme na prořezávání spár mezi jednotlivými segmenty tunelové trouby, dále na demolici obslužného chodníku, demontáži kabelů a demolici kabelovodů. V příštím týdnu je plánováno odstranění ventilátorů.

Print Friendly, PDF & Email