V pátek 25.11.2022 jsme na budoucím novém úseku dálnice D35 Časy-Ostrov uvedli do předčasného užívání nové Středisko správy a údržby dálnic Městec.

SSÚD Městec převezme po zprovoznění D35 Časy – Ostrov 22.12.2022 do své správy úsek od mimoúrovňové křižovatky Sedlice po konec úseku D35 Časy – Ostrov, tj. celkem cca 32 km. Do této doby byl úsek MÚK Sedlice – MÚK Časy ve správě SSÚD Pravy.

Nové Středisko správy a údržby dálnic odpovídá velikostí i rozsahem základnímu typovému modelu SSÚD. Tzn., jsou zde budovy provozní a integrované a dále objekty se samostatnou funkcí. V provozní budově sídlí vedení Střediska a bude zde sociální zázemí pro pracovníky. Integrovaná budova je složena z objektu skladu posypové soli, dílen, skladů a především z krytých garážových stání pro techniku (v temperovaném i netemperovaném provedení). Jako samostatné objekty budou v areálu přístřešky pro zabezpečovací vozíky, solankového hospodářství, čerpací stanice PHM, mycí rampa s čistírnou odpadních vod a sklad dopravního značení.

SSÚD Městec bude mít při plném obsazení 41 pracovníků, z toho 28 dělnických a 13 technických profesí.

Oproti jiným Střediskům správy a údržby silnic bude mít SSÚD Městec z důvodu neustálého zvyšování bezpečnosti pracovníků při pracích na dálnicích vybudovanou tréninkovou dráhu pro školení pracovníků a pro nácvik realizace dopravních opatření na dálnici dle schválených témat.

Technickou zajímavostí ze stavby je fakt, že při výstavbě dílen a garáží je pro opláštění stěn použito sendvičových fasádních panelů s minerální vatou, které se vyznačují vynikajícími tepelněizolačními a protipožárními vlastnostmi, nízkou hmotností, vysokou pevností a tuhostí.

Print Friendly, PDF & Email