Během uplynulého velikonočního víkendu 15.-18.4.2022 jsme v rámci stavby dálnice D35 „Časy – Ostrov“ úspěšně otočili 1. polovinu dálničního mostu u železniční stanice Uhersko (na trati Praha – Česká Třebová). Tato zcela unikátní a ojedinělá, technologicky a technicky velmi náročná akce proběhla během tří  6-ti hodinových nočních úplných vlakových výluk, přičemž samotné vahadlo za tuto dobu urazilo 30-ti metrovou dráhu.

Během první noci proběhly přípravné práce a první část otáčení, během druhé noci bylo otočení dokončeno. Vahadlo vystrojené betonovými svodidly se sloupky protihlukové stěny bylo otočeno ve finálních podélných i příčných sklonech. Ložiska byla podlitá na pilířích i opěrách, bez kotevních trnů (nekotvená), vahadlo se otočilo nad nimi. Posun celého vahadla byl realizován přes zadní dočasnou podpěru, která byla sunuta hydraulickým válcem v krocích po otočné dráze. Ve třetí fázi proběhlo výškové dorovnání konstrukce.

Totožná akce se bude opakovat na začátku května s druhou částí mostu.

Poté, co budou otočena obě vahadla, zůstane mezi nimi mezera 1,80 m. Komory obou vahadel budou následně propojeny monolitickou betonovou spojovací lamelou a vahadla budou sepnuta k sobě kabely spojitosti.

Po zmonolitnění komory se dobetonují koncové příčníky, namontují chybějící prefa vzpěry a dobetonuje spřažená deska.

Provede se předepnutí celé konstrukce volnými kabely v dutině komory, dokončí se montáž betonových svodidel a protihlukové stěny.

Následně budou probíhat práce na příslušenství mostu – dokončení závěrných zdí, betonáž přechodových desek, osazení MZ, betonáž středové římsy, pokládka hydroizolace včetně ochrany, pokládka živičných vrstev, montáž ocelových svodidel a další.

Vše bude probíhat tak, aby mohl být 22.12.2022 most a s ním i celý úsek D35 „Časy – Ostrov“ uveden do provozu

Technické informace k otáčení vahadel mostu SO 214 u ŽST Uhersko

 Název stavby:                               D35 Časy – Ostrov

Stavební objekt:                             SO 214 Most na R35 přes žel. stanici Uhersko v km 28,773 – 28,922

Délka mostu:                                  201,65 m

Délka nosné konstrukce:              174,40 m

Rozpětí jednotlivých polí:              50,0 + 72,0 + 50,0 m

Šířka mostu:                                  26,70 m

Vahadlo 20:                                   Délka cca 87 m, váha cca 4300 t

Hlavní zhotovitel:                          EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ

Subdodavatel pro otáčení:           FREYSSINET CS, a.s.

Pohonná jednotka otáčení:          1x Hydraulický válec typ HYTECH HV 200/150-1200, pracovní tlak 700 bar, tlačná síla 2000 kN, zdvih 1200 mm, svařované provedení

Rozměry:                                       délka oko-oko 1950 mm zasunutý / 3150 mm vysunutý, vnější průměr trubky 278 mm

Zvedací sestava na pilíři P20:      36x Hydraulický zvedák 200 t ENERPAC CLL2008 jednočinný

Print Friendly, PDF & Email