Na plánovanou stavbu přeložky silnice I/36 Časy – Holice probíhá nyní výběrové řízení na zhotovitele. Stavba o celkové délce 3 440 m bude dle předpokladu zahájena v květnu 2022.

Přeložka silnice I/36 souvisí s dálnicí D35 Opatovice–Časy, zprovozněnou v prosinci 2021 a řeší současné nevyhovující směrové a výškové vedení trasy. Zajistí kapacitní a bezpečnostní propojení trasy Pardubice – Holice s vazbou na stávající I/35 směrem na Brno a Olomouc.

Print Friendly, PDF & Email