V Pardubickém kraji nyní realizujeme dva na sebe navazující úseky dálnice D35, která má v budoucnu představovat tzv. severní páteřní trasu, představující spojnici mezi Čechy a Moravou. V letošním roce zprovozníme úsek mezi Opatovicemi nad Labem a Časy, příští rok poté otevřeme druhý z úseků, spojující obce Časy a Ostrov.

Prvním z aktuálně budovaných úseků pardubické části dálnice D35 je mezi Opatovicemi nad Labem a Časy. V současnosti zde dokončujeme násypy stavby a provádíme konstrukční vrstvy vozovky v podobě štěrkodrtě, mechanicky zpevněného kameniva a podkladních asfaltových vrstev. U mostních objektů průběžně betonujeme nosné konstrukce, pracujeme na spodních stavbách a někde pracujeme také již na mostním příslušenství. Stavba tohoto úseku začala v roce 2019 a jeho zprovoznění se řidiči dočkají už v prosinci letošního roku.

Informační leták stavby: infoletak_d35-opatovice-casy.pdf (rsd.cz)

Už v příštím roce plánujeme otevřít další z úseků dálnice D35, mezi Časy a Ostrovem. Aktuálně jsou největší objemy zemních prací na celé stavbě hotové. V hlavní trase jsou dokončené téměř všechny násypy, realizují se aktivní zóny a konstrukční vrstvy komunikace. Zároveň probíhají sanace svahů, kde byly zjištěny nestabilní slínovce. Na některých úsecích již máme položené podkladní asfaltové vrstvy. Současně s hlavní trasou realizujeme návazné přístupové komunikace, odpočívky, drenáže, monolitické žlaby či protihlukové stěny. Co se týká mostních objektů, aktuálně máme již na polovině mostů hotovou nosnou konstrukci, přičemž většina druhé poloviny ji bude mít dokončenou do poloviny letošního roku. Současně s trasou dálnice a s mosty se realizují vodohospodářské objekty (kanalizace, úpravy vodotečí). Dokončeny jsou přeložky vodovodů, plynovodů a sítě CETIN. Nyní probíhá pokládka elektro kabelů. V loňském roce jsme také zahájili výsadby zelených pásů. Stavba tohoto úseku probíhá od roku 2018.

Informační leták stavby: infoletak_d35-casy-ostrov.pdf (rsd.cz)

Print Friendly, PDF & Email