I/36 Pardubice – Semtín, most ev.č.36-008

Koncem tohoto měsíce bude po komplexní rekonstrukci zprovozněn most v Semtíně na silnici I/36 v Pardubicích. Zde přinášíme podrobnosti ke stavbě:

  • Šlo o přemostění vnitrozávodní komunikace, které vyžadovalo celkovou rekonstrukci nosné konstrukce, mostního vybavení a spodní stavby.
  • Stavba byla komplikovaná kvůli množství přeložek inženýrských sítí, trakčního vedení MHD a produktovodů společnosti Synthesia a.s.. Z tohoto důvodu byly zahájeny přípravné práce na stavbě již v průběhu roku 2021.
  • Hlavní stavební objekt byl zahájen 1.4.2022 a kompletně celá stavba bude zprovozněna k 30.11.2022.
  • Celkový náklad stavební akce činí téměř 63 mil. Kč bez DPH.
  • Zhotovitel: M-Silnice a.s. Pardubice.
  • Délka přemostění 10,8 m – převádí komunikaci I/36 a souběžnou stezku pro cyklisty a pěší, přemosťuje účelovou komunikaci výrobního závodu společnosti Synthesia a.s.
  • Objekt splňuje požadavky na zatížitelnost a životnost nosné konstrukce

V současné době se provádějí úpravy chodníkové části a napojení cyklostezky, terénní úpravy a dokončovací práce v obvodu stavby. Stavba bude kompletně zprovozněna k 30.11.2022.

 

Print Friendly, PDF & Email