S využitím technologie Silkot pokračují opravy problémových výtluků na sil. I/35 v úseku mezi Hrušovou a Mor. Třebovou. Základem zmíněné metody Silkot je šetrné nahřátí vozovky sklopným čelem, vyplnění výtluků horkým asfaltem a následné zhutnění povrchu vibračním válcem. Oproti studené balené směsi je životnost takové opravy podstatně vyšší.

Dnes (23. 2.) posádky Silkotu s výtluky bojují ve stoupacím pruhu v Litomyšli, a to v obou směrech jízdy. Po dokončení tohoto úseku se práce během dne přesunou po trase I/35 dále, mezi Mikuleč a Lačnov. Další četa se poté od rána věnuje opravám poruch vozovky u obce Řídký, rovněž za pomoci Silkotu. V místech probíhajících oprav zůstává komunikace průjezdná v zúžených jízdních pruzích.

Na trase silnice I/35 dále pokračují také opravy studeným asfaltem. Reparační týmy výtluky za studena zadělávají operativně, v rámci inspekčních jízd. Opravy vozovky v daném úseku I/35 probíhají každý den, nicméně po aktuální oblevě se neustále tvoří poruchy nové a na stavu komunikace se také podepisuje velmi vysoká intenzita dopravy. Denně po sil. I/35 v místě probíhajících oprav projede až 18 tis. vozidel. Řidičům se omlouváme za vzniklé komplikace, každým dnem pracujeme na nápravě. Zatím řidiče prosíme, aby přizpůsobili jízdu stavu komunikace.

Print Friendly, PDF & Email