Bezpečnějšího povrchu se dočkají řidiči na vytíženém úseku silnice I/34 Polička – Široký důl na Svitavsku, kde bude v délce 3,281 km kompletně vyměněn asfaltový kryt vozovky i její odvodnění. Opravu za smluvní cenu 51,26 mil. Kč bez DPH realizuje firma Skanska do konce srpna, provoz bude omezován na několik etap.


Práce budou zahájeny ve čtvrtek 2. května a jsou plánovány do 29.srpna. Kromě samotné opravy vozovky formou obnovy asfaltového krytu budou vyměněny degradované obrubníky a obnoví se odvodnění celého úseku.
„Předem děkujeme za shovívavost v rámci dopravního omezení. Uděláme maximum pro to, abychom celou stavbu provedli dle požadavků investora bezpečně a co nejrychleji,“ říká stavbyvedoucí Skanska Luboš Jiskra.

Dopravní omezení a etapy stavby:
Rekonstrukce bude zahájena 2.5. na 60 dní v úseku od křižovatky na Jimramov až po křižovatku Tylův Dům (IV. etapa, kde bude řízena doprava řízena semafory) a od křižovatky na Střítež po konec intravilánu města Polička (II. etapa, provoz jednosměrný od Hlinska směrem do centra města). Objízdná trasa povede z Poličky přes Střítež na Široký Důl a zpět napojení na křižovatku u masokombinátu. Vždy bude realizována polovina komunikace.

Od 1.7. 2024 opět na 60 dní bude rekonstruován úsek od Tylova domu po křižovatku na Střítež ( III. etapa) po polovinách komunikace a provoz bude řízen semafory a úsek od křižovatky na Široký Důl směr Polička ( I.etapa)  po polovinách komunikace za částečné uzavírky, kdy objízdná trasa směru od Hlinska povede z Borové přes Telecí a Kamenec do Poličky.

Všechny etapy stavby budou na sebe časově navazovat. V případě změny termínu jednotlivých úseků se mohou lišit v návaznosti na postup prací.

V rámci etap bude omezen příjezd i přístup k jednotlivým objektům, se kterými byla nebo bude projednána daná etapa. Po dohodě s vedením města  bude vždy umožněn alespoň jeden  vstup do areálu hřbitova.

– Úsek II.: 2.5.2024 – 30.6.2024
– – levá polovina vozovky – 2.5.2024 – 31.5.2024
– – pravá polovina vozovky – 1.6.2024 – 30.6.2024
– Úsek IV.: 2.5.2024 – 26.6.2024
– – levá polovina vozovky – 2.5.2024 – 29.5.2024
– – pravá polovina vozovky – 30.5.2024 – 26.6.2024
– Úsek I.: 1.7.2024 – 29.8.2024
– – pravá polovina vozovky – 1.7.2024 – 30.7.2024
– – levá polovina vozovky – 31.7.2024 – 29.8.2024
– Úsek III.: 1.7.2024 – 18.8.2024
– – levá polovina vozovky – 1.7.2024 – 28.7.2024
– – pravá polovina vozovky – 29.7.2024 – 18.8.2024

 

Print Friendly, PDF & Email