V pátek 18.3. jsme předali staveniště stavby „I/35 Moravská Třebová, OŽK“ zhotoviteli. Práce na úseku, který bude opravován od kruhového objezdu v délce 1,678 km směr na Olomouc, budou zahájeny koncem března a jsou plánovány do konce července. Obousměrný provoz zůstane ve zúženém provedení zachován. Děkujeme za trpělivost.

Předmětem stavby „I/35 Moravská Třebová, OŽK“ je oprava horních konstrukčních vrstev vozovky, tzn. obrusné a ložné vrstvy. V menším rozsahu bude opravena konstrukce vozovky – sanace. Součástí prací je nezbytná úprava rozjezdů a vedlejších ploch přiléhajících ke komunikaci I/35 a sanace vtokové jímky a zárubní zdi. Dále bude provedena oprava odvodňovacích zařízení, svislého a vodorovného dopravního značení. Zároveň proběhne výměna svodidel.

Opravu za 16,59 mil. Kč bez DPH provede firma M-SILNICE.

Více informací naleznete na Opravy – Mapová aplikace (rsd.cz)

O průběhu stavby vás budeme postupně informovat.

Print Friendly, PDF & Email