U obce Opatovec, v blízkosti města Svitavy bude zahájena výstavba železničního mostu, který je první etapou stavby plánovaného úseku dálnice D35 Janov-Opatovec. ŘSD a SŽ vzájemně zkoordinovali stavby budoucí dálnice D35 a modernizaci železničního koridoru na trase Česká Třebová – Brno. Výsledkem jednání bylo zahájení výstavby železničního mostu v místě křížení s D35 před samotnou stavbou. Díky tomuto opatření se spojí výluky obou staveb do jednoho časového úseku. Předání staveniště stavby proběhne 28.2., přičemž samotné práce, které jsou naplánovány na 12 měsíců, budou zahájeny o dva týdny později, tj. 14.3.

Vysoutěžená cena 63 m dlouhého železničního mostu, pod nímž budoucí dálnice D35 v úseku Janov – Opatovec povede, je cca 150 mil. Kč bez DPH, zhotovitelem bude firma Strabag Rail a.s.

Z důvodu minimalizace omezení železniční dopravy je stavba rozdělena do několika etap. V první fázi dojde k přesunutí nástupišť „Svitavy – Lačnov“ do nové polohy. Dále vybudujeme provizorní přeložku koleje č.1 o délce 331 m, v místě mezi stávajícím mostem a přejezdem. V další fázi dojde k realizaci železničního mostu v km 233.0, a poté k obnovení původních kolejí, přičemž nástupiště bude ponecháno v posunuté poloze.

O dalším průběhu stavby vás budeme informovat.

 

Print Friendly, PDF & Email