27.1. proběhlo na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě pravidelné čtvrtletní setkání s cílem seznámení se se stavem přípravy úseků stavby dálnice D35 „Ostrov – Vysoké Mýto“ a „Vysoké Mýto – Džbánov“. Investor ve spolupráci s příslušnými projektanty seznámil starosty dotčených měst a obcí se stavem projekční přípravy a s postupem majetkoprávního vypořádání.

Na 7 km úseku dálnice D35 „Ostrov – Vysoké Mýto“ probíhá v současné době majetkoprávní příprava a průzkumné práce. Máme hotovou dokumentaci pro stavební povolení a probíhá inženýrská činnost pro získání stavebního povolení. Součástí stavby je tunel Homole, jenž je nejsložitějším objektem stavby a z tohoto důvodu bude realizován samostatně. Nyní máme zahájeny práce na zadávací dokumentaci stavby a probíhá příprava projektu pro záchranný archeologický průzkum.

Stavba 6 km úseku D35 „Vysoké Mýto – Džbánov“ je již zanesena v katastru nemovitostí, máme hotovou dokumentaci pro stavební povolení a probíhá inženýrská činnost k získání stavebního povolení. Dále připravujeme podklady k započetí realizace záchranného archeologického průzkum (12 – 18 měsíců), při kterém jsou předpokládány rozsáhlé nálezy.

Práce na obou stavbách budou dle předpokladu zahájeny v příštím roce.

Print Friendly, PDF & Email