Dnes dopoledne proběhl v rámci stavby I/36 Pardubice, Trnová-Fáblovka-Dubina výsuv čtvrtého taktu nosné konstrukce lanového mostu přes Labe. Most se opřel o první pylon a je tak ve své polovině.

Technické informace k mostu:

Zavěšený most přes Labe 

Základní údaje

  • Zavěšený most z předpjatého betonu s centrální rovinou závěsů v SDP.
  • Rozpětí 122 m přes slepé rameno Labe + 135 m přes Labe (z hlediska rozpětí 135 m je to největší zavěšený most v ČR).
  • Příčný řez – komora se vzpěrami – šířka celková 27.4 m, šířka komory 8.1 m, výška komory 2.4 m.
  • Betonový pylon rozkročený v podélném směru mostu, výška 48.8 m nad mostovkou, 60 m nad terénem. Průřez stojky 2.2 x 1.8 m.
  • Závěsy z pozinkovaných lan, typu monostrand, vedené přes pylon v sedlech. Lana vyměnitelná. Nízký počet závěsů – pouze 7 v jedné osnově. Vysoký počet lan v závěsech – až 169 lan/závěs.
  • Mostovka je vetknutá do podpory pod pylonem. Tím se omezují průhyby od nesymetrického zatížení dopravou a eliminuje se tak potřeba stojky v jednom poli (jak je u toho typu mostů obvyklé). Nad opěrami jsou mohutné příčníky, které mj. zajišťují tuhé podpory pro dilatační závěry. Na opěrách je mostovka uložena na ložiskách. Ložiska jsou permanentně tlačena (nikdy nevznikají tahy).
  • Předpětí – mostovka je podélně a příčně předepnutá. Množství předpínací výztuže potřebné ve stavebních stavech nepřekračuje potřebu v definitivním stavu. Podélné předpětí se stykuje v pracovních sparách (vždy ½ celkového množství). Příčné předpětí je uloženo v plochých kanálcích, aby optimálně působilo po výšce průřezu.

Technologie výstavby

Zvažovaly se 3 technologie, letmá betonáž (v zadání), výstavba na skruži a postupný výsuv. Nejvýhodnější se ukázala technologie vysouvání v taktech délky 32 m. Tím se minimalizuje počet pracovních spár v konstrukci a rovněž i množství napojování předpínacích kabelů.

Technologie vyžaduje výstavbu dočasných podpor, jsou navrženy betonové s vysokou tuhostí zejména v podélném směru mostu. Rozpětí dočasných podpor je max. 40 m. Na každé podpoře jsou 2 vysouvací ložiska s nerezovou deskou. Mezi ložiskovou desku a mostovku se vkládá teflonová deska s nízkým součinitelem tření.

Vpředu je osazen ocelový vysouvací nos délky 30 m, který bude demontován před dojezdem k opěře. Opěra bude již dokončena včetně závěrné zídky, tedy po výsuvu bude přístup na most, aby se mohla hned zahájit výstavba pylonu.

Hydraulické vysouvací jednotky jsou umístěny na opěře u výrobny. Užity jsou lanové vysouvací jednotky, lana jsou kotvena ve vysouvacích trnech protažených otvory v horní a dolní desce na konci vysouvaného taktu. Síla potřebná k odtržení (rozjetí) NK je cca 1000kN, síla potřebná k posuvu je cca 400-700 kN

Výrobna za opěrou je rozdělena na 2 části – každá délky 32 m. V první výrobně (dále od opěry) se betonuje spodní deska a stěny komory (tvar U). Podepření je kontinuální na betonových prazích. Bednění je na ocelovém roštu, který se po zatvrdnutí betonu hydraulicky spouští. Druhá výrobna slouží pro osazení vzpěr, kotevních prvků pro závěsy a betonáž horní desky. Podepření je diskrétní na dvou dvojicích vysouvacích ložisek. Systémové bednění se spouští manuálně.

Celkový počet výsuvů je 8 + 1. Výsuv navíc (+1) zajišťuje přesun tvaru U z první do druhé výrobny – již proběhlo.

Estetické řešení

Přestože je zakázka zadána formou Design&Build, estetickému ztvárnění je věnována mimořádná pozornost.

Rozkročený pylon je velmi štíhlý – jedna stojka má průřez 1.8 x 2.2 m. Navazuje tak na ukloněné rovněž dvoulisté pilíře. Malý počet závěsů vede k transparentnosti, aby se minimalizovalo zastínění prostoru a výhledu na Kunětickou horu. Celá konstrukce je jednoduchých čistých tvarů.

Současný stav rozpracovanosti

V současné době jsou téměř dokončeny obě opěry, střední pilíř a dostavují se dočasné podpory ve druhém poli přes Labe.

Vybetonován je zárodek, první až čtvrtý takt (ve druhé výrobně) o celkové délce cca 130 m, na nějž navazují stěny se spodní deskou komory (v první výrobně) v délce 32 m. Tento celek o hmotnosti cca 5500 t se v rámci výsuvu přemístí o 32 m. Hmotnost celé mostovky při posledním výsuvu bude cca 10 000 t. Prozatím bylo použito 2050 m3 betonu a 590 t výztuže.

Během výsuvu se sledují vodorovné deformace dočasných podpor měřením oproti natažení struně. Geometrie výsuvu se měří geodeticky na začátku mostovky u kotvení nosu. Sledují se odchylky oproti projektované trajektorii, které se zobrazují na monitoru, včetně varovných stavů.

 

Print Friendly, PDF & Email