V dubnu provedeme opravy vozovky silnice I/35 mezi obcemi Hrušová – Řídký, nového povrchu se dočká také I/35 v Litomyšli, ve stoupacím pásu směrem na Svitavy, a v úseku Gajer – Lačnov. Tyto tři úseky byly nedávno místem častého výskytu silničních výtluků, které jsme v zimních měsících vzhledem k nízkým teplotám řešili pouze provizorně. Nyní poškozenou vozovku kompletně vyfrézujeme a povrch opatříme zcela novým asfaltovým souvrstvím.

Opravu vozovky sil. I/35 ve 4,5 km dlouhém úseku mezi obcemi Hrušová a Řídký jsme zahájili v úterý 6. dubna. Akce je rozdělena celkem do 4 etap. V termínu od 6. 4. do 31. 5. (III. etapa) bude provoz ve směru z Litomyšle do Vysokého Mýta  veden po objízdné trase: I/35 – II/317 Sedliště, Bohuňovice – III/03528. Od 1. 6. do 22. 6. využijí řidiči jedoucí směrem na Vysoké Mýto objízdnou trasu: I/35 – III/03528 Bohuňovice – II/317 České Heřmanice – III/3179 Tisová, Hrušová. Opačný směr bude průjezdný po celou dobu trvání opravy. Celou akci provedeme do konce června letošního roku.

Mezi Gajerem a Lačnovem provedeme kompletní obnovu živičného krytu v úseku o délce 7 250 m, a to v extravilánu obcí Mikuleč, Opatovec, Lačnov a Dětřichov. Tuto opravu rozdělíme do dvou etap. Během I. etapy budou stavební práce na silnici I/35, zahrnující odstranění stávajících svodidel, frézování vozovky a pokládku nových asfaltobetonových vrstev, provedeny ve formě pracovního místa se zachováním obousměrného provozu (režim 1+1). I. etapa proběhne v termínu 12. 4. – 30. 9. 2021. Během II. etapy budou práce navíc rozšířeny na křižovatku silnic I/35 a I/43 a na křižovatku silnic I/35 a III/03532. Ze silnice I/35 nebude možné odbočit na sil. I/43 do svitavského Lačnova. Řidiči jedoucí ze Svitav se budou moci na I/35 napojit u Koclířova a u Mikulče. Průjezd křižovatkou sil. I/35 a I/43 ve směru na Lanškroun bude umožněn obousměrně. II. etapa proběhne v termínu 19. 4. – 17. 5. 2021.

V Litomyšli stavební práce začaly v úterý 13. dubna. Velkoplošné výspravy vozovky zde provádíme v ul. Moravské, v místě stoupacího pásu o délce zhruba 300 m. Během opravy bude provoz vedený v režimu 1+1. Tuto akci plánujeme dokončit do 23. 4.

Print Friendly, PDF & Email