Silný mráz z předchozích dnů se na našich silnicích podepisuje častějším výskytem výtluků, které se tvoří především na nejvíce vytížených a chemicky ošetřovaných komunikacích. V současnosti tyto poruchy řešíme nejčastěji pomocí studené balené asfaltové směsi. Tyto drobné výspravy je možné provádět velmi operativně, kdy vozovky průběžně opravuje reparační tým v rámci inspekčních jízd. K dispozici však máme také technologie, umožňující poškozená místa opravit trvaleji. Využíváme jak ohřívanou balenou směs SILKOT, tak mikrovlnnou technologii FUTTEC. Tyto technologie kombinujeme v závislosti na počasí i míře poškození vozovky.

A jaká místa jsou nyní tvorbou výtluků nejvíce ohrožena? Aktuálně se jedná především o sil. I/35 v úseku mezi obcemi Hrušová a Moravská Třebová. V tomto úseku nyní nasazujeme všechny zmíněné technologie. Problémový úsek mezi Hrušovou a Řídkým (4,9 km) však již brzy podstoupí kompletní obnovu živičného krytu. Pracovat zde plánujeme v termínu od dubna do srpna. Během letošního roku obdrží kompletně nový povrch také 7,3 km dlouhý úsek Gajer – Lačnov. Zde budou práce probíhat od června do října.

Provizorní výspravy výtluků probíhají v těchto dnech také na sil. I/43 a I/34. Definitivní opravy vozovky na sil I/34 zahájíme v dubnu, a to v 10 km dlouhém úseku mezi Svitavami a Poličkou. Přenosné dopravní značení upozorňující na poruchy vozovky je nyní osazeno rovněž na několika místech silnice I/36 v průtahu Pardubicemi a v Sezemicích či na sil. I/17 u Stradouně a Hrochova Týnce.

Nové výtluky se mohou tvořit zejména v následujících dnech, a to z důvodu rozmrzávání a opětovnému zamrzání vozovek. Řidiče proto velmi prosíme, aby přizpůsobili jízdu aktuálnímu stavu vozovky.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email