Od 1.11.2023 nastává na dálnicích a silnicích I. třídy období zimní údržby

Silnice I. třídy

V Pardubickém kraji zajišťuje údržbu silnic I. třídy Společnost pro údržbu silnic a dálnic Pardubického kraje, kterou tvoří společnosti Eurovia CS a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Pro účel organizace zimní údržby jsou zřízeny 4 dispečerské obvody:

Dispečink dispečerského obvodu Pardubice plní funkci pro okresy Pardubice a Chrudim.

Dispečink dispečerského obvodu Svitavy plní funkci pro okresy Svitavy a Ústí nad Orlicí.

Délka udržovaných silnic okrese Chrudim je 97,119 km, v Pardubicích je to 107,9 km, ve Svitavách je to 114,26 km a v Ústí nad Orlicí to je 126,998 km.

Dispečinky ZÚ jsou v Pardubicích, Svitavách a v Králíkách.

Organizace zimní zpravodajské služby vyplývá ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platném znění.

V případě nesjízdnosti úseku silnice v případě kalamitní situace je zpráva odeslána dispečerem na zpravodajskou službu NDIC Národní dopravní informační centrum Ostrava – tel.: 596663550-556 a mobil 724903195; mail: ndic@rsd.cz.

Zpravodajská služba zimní údržby bude zahájena 1.11.2023 a skončí 31.3.2024, pokud nebude stanoveno centrální zpravodajskou službou jinak.

Telefonní čísla pro veřejnost byla zřízena tato: pro dispečerský obvod Pardubice a Chrudim731 602 735

 Telefonní čísla pro veřejnost byla zřízena tato: pro dispečerský obvod Svitavy a Ústí nad Orlicí  – 603 421 322

Pro ošetření silnic I. třídy máme na letošní zimní sezón připraveno 7 800 t posypové soli a inertních materiálů. 26 nákladních automobilů se sypačem, 6 traktorových radlic a 6 nakladačů.

Dálnice

Dálnici D35 v km 127 – 158,5 tedy od dálnice D11 na konec D35 u obce Stradouň udržuje Středisko správy a údržby dálnice Městec. Jedná se tedy o 31,5 km dálnice a dva přivaděče k dálnici ze silnice I/17.

Nejen sjízdnost v zimním období, ale veškeré údržbové práce na tomto úseku realizuje 18 dělníků dálniční údržby a 5 dispečerů v režimu 24/7.

Pro zimní údržbu je připraveno pět dálničních sypačů s teleskopickými radlicemi. Každý sypač je osazen nástavbou o objemu 7 m3 posypové soli a nádržemi na 3200 litrů solanky. Ve skladu soli je připraveno 2069 tun posypové soli. V zásobnících solankového hospodářství je uskladněno 36 m3 chloridu vápenatého a 72 m3 solanky. Na dvou nejdelších mostech dálnice D35 nám v zimním období pomáhá systém automatického postřiku, který v nepříznivých klimatických podmínkách rozstřikuje solanku na vozovku mostu a výrazně tím snižuje riziko namrzání mostů před příjezdem techniky.

Na zimní sezonu 2023/24 je středisko Městec zcela připraveno.

 

Print Friendly, PDF & Email