Zimní údržba ŘSD odpovídá každoročně specifikovanému dokumentu „Plán zimní údržby“, podle kterého se jednotlivé dispečinky orientují. Délka udržování silniční sítě pro dispečerský obvod Chrudim: 111,844 km, dispečerský obvod Pardubice: 112,598 km, dispečerský obvod Svitavy: 111,964 km, dispečerský obvod Ústí nad Orlicí: 106,161 km. Pro případ příchodu mrazů má ŘSD v Pardubickém kraji připraveno dostatek techniky včetně posypového materiálu:

– 26 nákladních automobilů se sypací nástavbou

– 6 traktorových radlic,

– 6 nakladačů,

Pro provádění údržby silnic v oblasti Pardubicka bude používána převážně technologie pluhování sněhových vrstev předsazenými radlicemi, popřípadě traktorovými radlicemi podle místních podmínek a dále technologie posypu zbytkové vrstvy sněhu zvlhčenou solí. Výjimkou je úsek komunikace I/11 Jablonné nad Orlicí – Červená Voda a komunikace I/43 Dolní Orlice – Králíky, kde je použit inertní zdrsňovací posyp s možností zkrápění solankou.

Co se týče posypu, máme 8 úložišť posypového materiálu (Chrudim, Hlinsko, Pardubice, Holice, Hnátnice, Prostřední Lipka, Králíky, Svitavy) v celkovém množství 8 500 t posypové soli a 500 t inertního posypu.

 

Print Friendly, PDF & Email