Ve čtvrtek 17.2. se na Správě Pardubice uskutečnilo jednání, jehož předmětem bylo zajištění zlepšení provádění zimní údržby a oprav závad ve sjízdnosti (výtluků) na silnicích I. třídy v Pardubickém kraji, zejména v okresech Svitavy a Ústí nad Orlicí (I/14 Česká Třebová, I/11 Suchý Vrch, I/35 Svitavy – Mohelnice, I/17 Zámrsk – Ostrov).

Zimní údržbu zajišťuje sdružení firem Eurovia CS a.s. (okres Pardubice a Chrudim) a Sovis CZ a.s. (okres Svitavy a Ústí nad Orlicí).

Závěr z jednání :

  1. Firma Sovis CZ a.s. zajistí:
  • od 18.2.2022 posílení kapacity terénních pracovníků
  • provede v co nejkratším termínu opravy lokálních poruch, zejména výtluků ve výše jmenovaných úsecích
  • zajistí dostatečnou kapacitu na provádění průběžných oprav závad ve sjízdnosti na silnicích I. třídy v okresech Svitavy a Ústí nad Orlicí
  1. Sdružení firem Eurovia CS a.s. a Sovis CZ a.s. zajistí zlepšení kvality zimní údržby silnic I. třídy v Pardubickém kraji, zejména pluhování silnic včetně odbočovacích pruhů a zpevněných krajnic. Zimní údržba bude prováděna dle pokynu dispečinků a případné překročení adekvátnosti bude řešeno až dodatečně při fakturaci.
  2. Pro zlepšení údržby velmi komplikovaného úseku I/11 Červenovodské sedlo (Suchý Vrch) bude navrženo a projednáno osazení trvalého dopravního značení „Nutná zimní výbava“ včetně návrhu dopravního značení souvisejících nasávacích oblastí. Bude znovu projednána možnost použití šetrného chemického ošetření vozovky, neboť inertní posyp v tomto úseku I/11 je zcela nedostačující.

Pro kontrolu plnění opatření z tohoto jednání a zlepšení zimní údržby je svolána rada sdružení firem Eurovia CS a.s. a Sovis CZ a.s. na 24.2.2022.

Kontrola plnění opatření bude  ze strany provozního úseku Správy Pardubice prováděna průběžně a vyhodnocena po 14-ti dnech.

Print Friendly, PDF & Email