Dnes 20.7.2021 došlo ke zprovoznění další etapy výstavby  projektu I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2.etapa. Jedná se o dokončení druhé poloviny čtyřproudové komunikace mezi křižovatkami s ulicemi Plaská a Pod Stráží včetně odbočovacího pruhu a s ní související protihlukové zdi u servisu Ford na Plaské třídě, včetně  přiléhajících chodníků a cyklostezek podél nové trasy komunikace. Stavební práce na nyní zprovozňované části komunikace byly zahájeny ihned po spuštění provozu v režimu předčasného užívání v noci z pátku 21.05.2021 na sobotu 22.05.2021, neboť zajištění provozu na předmětné části hlavní trasy po celou dobu výstavby neumožňovalo budovat čtyřpruhovou komunikaci v plném profilu.

Dá se říci že,  kromě  části úseku  mezi stávající okružní křižovatkou pod Bílou Horou a nově vzniklou a technicky zdařilou okružní křižovatkou pod železniční estakádou ve směru na Žatec a dále propojení železniční vlečky a s ní související nově budované opěrné zdi,  bude stavba dokončena a uvolněna v režimu předčasného užívání pro veřejnou dopravu i pěší. Celá trasa pak bude kompletně dokončena a slavnostně uvedena do provozu v předpokládaném termínu 3.9.2021.

 

 

Ing. Zdeněk Kuťák a kolektiv zainteresovaných
pověřen řízením Správy Plzeň
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň

Print Friendly, PDF & Email