V sobotu 15. 5. 2021 jsme zahájili instalaci dopravně inženýrských opatření v okolí odpočívky Svojkovice na dálnici D5. Během víkendu by tak došlo k přípravě na samotnou opravu odpočívky ve směru na Plzeň, kterou jsme dnes zahájili.

 

Odpočívka již přestává vyhovovat technickým parametrům, povrchy jsou ve špatném stavu a je zde málo parkovacích stání pro nákladní vozidla. Během stavebních úprav tak na odpočívce dojde k výměně povrchu na stáních pro kamionovou dopravu, kdy bude vyměněn asfaltobetonový kryt za kryt cementobetonový. Úpravou projde i napojení vjezdu a výjezdu na odpočívku tak, aby vyhovovalo příslušným normám a umožnilo bezpečnější pohyb vozidel na odpočívce. Dále dojde k úpravě odvodňovacího systému, především v ploše parkovacích stání a na odpočívce bude instalováno nové osvětlení. Součástí stavby je i vybudování opěrné gabionové zdi podél odbočovacího pruhu na odpočívku.

Stavební úpravy po dokončení oprav výrazně změní rozložení parkovacích míst na odpočívce. Zvětší se počet stání pro nákladní vozidla a zredukovány budou místa pro osobní automobily.

Současný stav                                                                             Nový stav

Nákladní vozidla – 20                                                                    Nákladní vozidla – 44

Bus – 4                                                                                          Bus – 4

Osobní vozidla – 65 + 2                                                                Osobní vozidla – 20 + 1

Obytný přívěs – 2

 

Parkovací stání, která se nyní nachází před čerpací stanicí a KFC a jsou nad uváděný počet, zůstanou beze změn. Tato plocha nebude rekonstrukcí dotčena.

 

Rekonstrukci odpočívky pro Ředitelství silnic a dálnic provede společnost Eurovia CS, která ve výběrovém řízení uspěla s cenou 57,4 mil. Kč bez DPH. Stavební úpravy by měly být dokončeny na konci července letošního roku.

Print Friendly, PDF & Email