K zintenzivnění prací došlo s příchozím jarem na stavbě tunelu Pohůrka, ale i na celé stavbě dálničního obchvatu Českých Budějovic.

Nadále se pracuje na výstavbě tunelových tubusů. Na třech staveništích sever, střed a jih je prováděna betonáž všech částí budoucího tunelu, a to základových desek, stěn i stropů. K výraznému posunu došlo také na předtunelovém úseku, kde ve směru od Hlinské ulice dochází k navážení a hutnění vrstev aktivní zóny, na severním portálu došlo k zalití stavební jámy popílkem tak, aby mohlo dojít k následnému přesypání samotné konstrukce tunelu v prostoru Dobrovodské ulice.

Bez výrazných komplikací pokračují také práce na přeložce kanalizace podél ulice U Křížku na Dobré vodě. Na zbylých částech budovaného obchvatu jsou pak v různých fázích viditelné například práce na výstavbě v podstatě všech mostních objektů. Někde se dělají izolace mostních konstrukcí a někde se například dělají mostní římsy.

 

O postupu prací na stavbě tunelu Pohůrka budeme opět průběžně informovat.

Print Friendly, PDF & Email