Silnice I/19 v Drhovicích u Tábora, kde poslední měsíc stále probíhala oprava vozovky, je opět průjezdná bez výraznějších omezení.

Oprava téměř 3 kilometry dlouhého úseku I/19 mezi obcemi Drhovice a Oltyně byla zahájena v první polovině září a probíhala za úplné uzavírky komunikace ve směru na Tábor. Během provádění stavebních úprav došlo ve zmíněném úseku k obnově asfaltového souvrství silnice, tedy obnově už nevyhovujícího povrchu komunikace, opravě svodidel a dopravního značení, výškové úpravě sjezdů, křižovatek, úpravě propustků a k pročištění příkopů.

Od 11. 11. oprava silnice probíhala už jen na území obce Drhovice. Zde ale pouze za částečné uzavírky hlavního tahu, kdy byla doprava v místě prací vedena jedním jízdním pruhem kyvadlově. Nyní už je i komunikace v obci průjezdná oběma jízdními pruhy.

Pro Ředitelství silnic a dálnic prováděla stavební úpravy společnost Metrostav Infrastructure a.s. za cenu 47 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email