Ve čtvrtek 15. 7. byla zahájena oprava mostu v Českém Vrbném v Českých Budějovicích na silnici I/20.

Most na hlavní trase z Týna nad Vltavou do Českých Budějovic vykazuje po posledních diagnostických průzkumech řadu závad. Izolace mostu a mostní závěry propouští a v nevyhovujícím stavu je i příslušenství mostu. Doposud byly na mostě prováděny pouze údržbové práce. Do konce roku tak bude na mostní konstrukci probíhat oprava. Kompletně bude vyměněno příslušenství mostu, dále pak bude provedena sanace nosné konstrukce a také sanace spodní stavby. Tím dojde k prodloužení životnosti řešené stavby.

Práce na opravě budou probíhat za částečné uzavírky komunikace. Na místě tak řidiči mohou očekávat dopravní omezení. Obousměrný průjezd ale zůstane zachován po celou dobu trvání stavebních prací.

Pro Ředitelství silnic a dálnic bude stavební úpravy provádět firma EDIKT a. s., která uspěla ve výběrovém řízení s cenou 19,3 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email